1dc8e1c0334bfce7372944b8bee2dd60

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۷ نفر

حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر

هزینه هر نفر  : ۸۰٫۰۰۰ تومان

مدت زمان بازی : ۸۰ دقیقه

درصد سختی : ۸۰%

درصد ترس : ۹۰%

داستان بازی

شما و گروهتان از آخرین پرواز نجات از شهر جا مانده اید و محاصره زامبی ها شده اید، فرصت زیادی برای تصمیم گیری ندارید آیا به راه فرار ادامه میدهید؟ یا دنبال راه درمان میگردید تا جلوی نابودی شهر را بگیرید؟

این بازی به افراد زیر ۱۶ سال توصیه نمی‌شود