IMG_2318 2

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۶ نفر

حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر

هزینه هر نفر  : ۸۰٫۰۰۰ تومان

مدت زمان بازی : ۸۰ دقیقه

درصد سختی : ۹۰%

درصد ترس : ۸۵%

داستان بازی

بعد از گذشت سال ها در جنگل جیغ وودز در شبی که ماه کامل شد با بازگشت شوم تاریخ تکرار شد.

این بازی به افراد زیر ۱۶ سال توصیه نمی‌شود