f61170504d841d6209f6114a63869763s

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۷ نفر

حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر

هزینه هر نفر  : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

مدت زمان بازی : ۸۰ دقیقه

درصد سختی : ۹۰%

درصد ترس : ۹۰%

داستان بازی

بعد از گذشت سال ها در جنگل جیغ وودز در شبی که ماه کامل شد با بازگشت شوم تاریخ تکرار شد.

این بازی به افراد زیر ۱۶ سال توصیه نمی‌شود